Kontakty

Firemní údaje

Sídlo
KP VALVES s.r.o.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice

IČ 273 57 261
DIČ CZ27357261

Registrace
C 25726 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení
ČSOB a.s., č. účtu 220480608/0300

Kontaktní údaje

  +420 605 867 494
   info@kpvalves.cz
   kpvalves@seznam.cz

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.